Turistički info-punktovi, Policijska postaja Opatija

U sklopu projekta „Sigurna turistička destinacija", obavještavamo Vas da će policijski službenici Policijske postaje Opatija zajedno sa policijskim službenicima na ispomoći kao i prethodnih godina tijekom mjeseca srpnja i kolovoza održati info-punktove na mjestima gdje se okuplja veći broj građana i turista, u cilju  informiranja istih sa savjetima usmjerenim na sprječavanje ostavljanja djece u vozilima i stradavanja od dehidracije tijekom ljetnih mjeseci i visokih temperatura, mjerama samozaštite koje mogu poduzeti kako ne bi postali žrtve kažnjivih radnji, te prevencije kaznenih djela imovinskog kriminaliteta. Osim  informativnih punktova distribuciju promidžbenih materijala ćemo organizirati i kroz obilazak plaža, turističkih kampova i parkirališta.

Tijekom mjeseca srpnja planirano je održavanje info-punktova:
- dana 15.07.2022.godine u vremenu od 17,00 do 19,00 sati u Ičićima, Liburnijska ulica bb (obalni put kod kupališta)

Također je planirano održavanje info-punktova tijekom mjeseca kolovoza i to:
- dana 20.08.2022.godine u vremenu od 17,00 do 19,00 sati u Ičićima, Liburnijska 9 (kod trgovine „Konzum") 


This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree