Upravljanje TZM

Upravljanje TZM

Turistički ured Ičići
Liburnijska 7a – 51414 Ičići – Hrvatska
Tel: +385 (0) 51 704 187
www.icici-tourism.com – e-mail: info@icici-tourism.com

 

UPRAVLJANJE:

Turistička zajednica mjesta Ičići osnovana je 1994.g. Djeluje kroz Turističi ured za obavljanje stručnih i administrativnih poslova i kroz Turistički informacijski centar za posjetitelje i goste. Radna tijela Turističke zajednice mjesta Ičići su : Predsjednik, Vijeće i Skupština.
 
Obvezatni članovi turističke zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području za koje se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.
 
Predsjednik Turističke zajednice mjesta Ičići
Dužnost predsjednika Turističke zajednice mjesta Ičići izvršava gradonačelnik Opatije gospodin Fernando Kirigin.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Ičići

Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice.
Turističko vijeće je odgovorno skupštini turističke zajednice.

Zadaće Turističkog vijeća turističke zajednice:
1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice,
2. predlaže skupštini godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice i podružnica, te godišnje financijsko izvješće,
3. podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,
5. donosi opće akte za stručnu službu turističke zajednice,
6. imenuje direktora turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističkog ureda i voditelje podružnica,
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice,
8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
9. donosi poslovnik o svom radu,
10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

 

Članovi Turističkog vijeća:

 

Fernando Kirigin, predsjednik
Ivica Škec, ACI d.d.
Barbara Čeke, KAMP, Rivijera plus d.o.o.
Davor Dujmić, TURISTIČKA AGENCIJA, Marea d.o.o.
Rikardo Gregov, HOTELI, Liburnia riviera hoteli d.d.
Nikica Trubić, UGOSTITELJI, Domicil d.o.o.
Sanda Grčević, TRGOVINA, Rona trade d.o.o.
Tatjana Gašparić Sobotinčić, PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ
Sanjin Uravić, PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ

 

 

Skupština Turističke zajednice mjesta Ičići
Skupština turističke zajednice je najviše tijelo upravljanja u turističkoj zajednici.
Skupštinu turističke zajednice čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice.

Zadaće Skupštine turističke zajednice:
1. donosi statut turističke zajednice,
2. donosi poslovnik o radu skupštine,
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća i nadzornog odbora, koje prema odredbama ovoga Zakona bira skupština,
4. donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan turističke zajednice i podružnica,
5. donosi godišnje financijsko izvješće turističke zajednice i podružnica,
6. donosi odluku o osnivanju i ustroju turističkog ureda,
7. donosi odluku o izvješćima koja podnose turističko vijeće i nadzorni odbor,
8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom turističke zajednice.

 

Članovi Skupštine:

Fernando Kirigin, predsjednik
Nenad Marčetić, ACI d.d.
Suzana Miholić, ACI d.d.
Dajana Stambulić, TURISTIČKA AGENCIJA, Marea d.o.o.
Ivan Periš, UGOSTITELJI, Domicil d.o.o.
Nenad Mateljan, TRGOVINA, Kvarner Nautika
Suzana Škarica Stupičić, PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ
Edo Šarunić, PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ
Slavko Milovanović, PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ
Zlatko Balaško, KAMP, Rivijera Plus d.o.o.
 
PROGRAMI RADA I IZVJEŠĆA  
NAZIV NEPROFITNE ORGANIZACIJE:  TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA IČIĆI
SKRAĆENI NAZIV RNO:  TZM IČIĆI
OIB: 64219753474
NAZIV MATIČNOG REGISTRA: UPISNIK TURISTIČKIH ZAJEDNICA
ŠIFRA DJELATNOSTI: 9411
MATIČNI BROJ: 03944891
ŽIRO RAČUN PBZ: IBAN HR 22 2340009 1100048412
PROLAZNI RAČUN TURISTIČKA PRISTOJBA: IBAN HR 27 1001005 1730247048
PROLAZNI RAČUN TURISTIČKA ČLANARINA: IBAN HR 84 1001005 1730227204
 
Financijska izvješća PR-RAS-NPF, BIL-NPF dostupna su za sve godine rada i javna na poveznici
 
Osoba ovlaštena za zastupanje TZM IČIĆI
Direktorica mr.sc. Tatjana Bartolin
Rješenje Ministarstva turizma
KLASA: UP/I-334-10/22-01/634
URBROJ: 529-06-02-01/2-22-3

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se